sposoby klasyfikacji tlenków co to znaczy
Definicja Tlenków Klasyfikacji Sposoby. Co to jest niemetali, np. SO2, CO2 ze względu na stan.

Czy pomocne?

Definicja Tlenków Klasyfikacji Sposoby

Co to znaczy: ze względu na składtlenki metali, np. Na2O, MgO tlenki niemetali, np. SO2, CO2ze względu na stan skupieniaciała stałe, np. MgO, SO3 ciecze, np. H2O gazy, np. CO2, SO2ciałami stałymi są zazwyczaj tlenki metali;tlenki te charakteryzują się wysokimi temperaturami topnienia, a niektóre z nich (np. pierwiastków bloku d) posiadają charakterystyczną barwę. stosunkowo niewiele tlenków występuje w warunkach normalnych w stanie ciekłym gazami są zazwyczaj tlenki niemetalize względu na zachowanie wobec wodyreagujące z wodą, np.MgO + H2O = Mg(OH)2SO2 + H2O = H2SO3Cl2O7 + H2O = 2 HClO4 nie reagujące z wodą, np.BeO, Al2O3, CO, Fe2O3, CuOze względu na charakter chemicznykwasowe, np. SO3 + 2 NaOH --> Na2SO4 + H2OP4O10 + 12 NaOH --> 4 Na3PO4 + 6 H2O zasadowe, np. MgO + 2 HCl --> MgCl2 + H2ONa2O + 2 HCl --> 2 NaCl + H2O amfoteryczne, np. Al2O3 + 6 HCl --> 2 AlCl3 + 3 H2OAl2O3 + 2 NaOH +3 H2O --> 2 Na[Al(OH)4] obojętne, np. CO, NO, N2O

Czym jest Sposoby klasyfikacji tlenków znaczenie w Słownik na S .