odroczona implantacja co to znaczy
Co znaczy Implantacja odroczona u dentysty?. Definicja pierwotnej między implantem a kością, wtedy.

Czy pomocne?

Definicja Implantacja odroczona

Definicja z ang. implantation postponed, z niem. Implantation verschoben.

Co znaczy: Implantacja odroczona występuje przy braku stabilizacji pierwotnej między implantem a kością, wtedy zaszywamy implant w kości i pozostawiamy na moment 3-6 miesięcy do wygojenia.Odroczenie wczesne: po 10,11 dniach po implantacji rozpoczyna się intensywna przebudowa kości w związku, z czym nie należy ingerować w kość;Odroczenie późne:- po 3 miesiącach w żuchwie,- po 6 miesiącach w szczęce,Implant musi osiągnąć pierwotną stabilność w kości.Inne przyczyny odroczenia implantacji:- stan zapalny,- brak kości własnej, potrzeba odbudowa kości albo wyrostka.