Natychmiastowa implantacja

Czy pomocne?

Definicja Natychmiastowa implantacja

Definicja z ang. immediate implantation, z niem. Sofortimplantation.

Co znaczy: Wstawienie implantu bezpośrednio po ekstrakcji zęba.Natychmiastowa implantacja jest wykonywana najczęściej w razie, gdy otwór po usuniętym zębie jest na tyle mały, iż można go powiększyć kalibrowanym wiertłem pod średnicę zaplanowanego implantu. Usuwany ząb nie może być w stanie zapalnym. Regularnie przy takich zabiegach potrzebne jest dodatkowe użycie szczególnych membran ułatwiających kości regenerację razem z syntetycznym granulatem kostnym, którym uszczelnia się wolne przestrzenie między implantem, a ściankami zębodołu.