autoimmunologiczne zapalenie co to znaczy
Definicja Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW). Jak leczyć przewlekłym postępującym procesie.

Czy pomocne?

Jak leczyć Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW)

Definicja z ang. Autoimmune hepatitis (AIH), z niem. Autoimmunhepatitis (AIH).

Definicja: to schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, polegająca na przewlekłym postępującym procesie martwiczo-zapalnym wątroby, prowadzącym do niewydolności narządu. Regularnie objawia się uszkodzeniem innych, prócz wątroby, narządów i układów.

Definicja Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW) w Słownik na A .