co to znaczy
Definicja DNA. Jak leczyć kodujący wiadomości o budowie całego ludzkiego organizmu. Helisa DNA.

Czy pomocne?

Jak leczyć DNA

Definicja z ang. GOUT, z niem. DNA.

Definicja: DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) to materiał genetyczny kodujący wiadomości o budowie całego ludzkiego organizmu. Helisa DNA złożona jest z dwóch nici, każda zbudowana jest z nukleotydów, ułożonych jeden za drugim na nici. Każdy z nukleotydów złożona jest z cząsteczki cukru (deoksyrybozy), reszty kwasu fosforowego i jednej z czterech zasad azotowych (A - adenina, C - cytozyna, G - guanina i T - tymina). Zasady azotowe łączą się ze sobą tworząc mostki wodorowe.

Definicja DNA w Słownik na D .