Ergotyzm

Czy pomocne?

Jak leczyć Ergotyzm

Definicja z ang. ergotism, z niem. Ergotismus.

Definicja: To sporadycznie występujące zatrucie spowodowane spożyciem sporyszu, a więc przetrwalników buławinki czerwonej, grzyba atakującego zboża. Do zatrucia dochodzi poprzez zjedzenie zakażonego pożywienia. Do objawów charakterystycznych zatrucia należą: zaburzenia ze strony układu pokarmowego, drgawki i porażenie kończyn dolnych.  

Definicja Ergotyzm w Słownik na E .