biała tota co to znaczy
Definicja Istota biała. Jak leczyć Zbudowana jest z włókien nerwowych kojarzeniowych, spoidłowych i.

Czy pomocne?

Jak leczyć Istota biała

Definicja z ang. white matter, z niem. weiße Substanz.

Definicja: leży wewnątrz półkul mózgowych w stosunku do istoty szarej. Zbudowana jest z włókien nerwowych kojarzeniowych, spoidłowych i rzutowych. Pierwsze z nich tworzą drogi kojarzeniowe, które łączą ze sobą różne ośrodki w tej samej półkuli mózgu. Włókna spoidłowe budują drogi spoidłowe zespalające takie same ośrodki leżące w obu półkulach mózgowych. Zdecydowanie najliczniejszym skupieniem dróg spoidłowych jest tak zwany ciało modzelowate. Włókna rzutowe (zgrupowane w drogi rzutowe) stanowią połączenie kory mózgu z ośrodkami pnia mózgu i rdzenia kręgowego. Można je podzielić funkcjonalnie na drogi wstępujące (a więc czuciowe), które przewodzą wiadomości do OUN, i drogi zstępujące ((a więc ruchowe), które przekazują wiadomości i instrukcje do efektorów w całym ciele i powodują stworzenie reakcji na odebrane bodźce. Taki mechanizm wysyłania i odbierania informacji buduje łuki odruchowe. Łuki zbudowane na planie prostego schematu: drogi ruchowe mają początek w korze mózgu, a koniec w efektorach (narządach wykonawczych, na przykład mięśniach albo gruczołach), z kolei drogi czuciowe biegną od receptorów do kory mózgowej.

Definicja Istota biała w Słownik na I .