grube jelito co to znaczy
Definicja Jelito grube. Jak leczyć 5 m i obejmuje trzy kluczowe regiony: jelito ślepe, okrężnicę i.

Czy pomocne?

Jak leczyć Jelito grube

Definicja z ang. Large intestine, z niem. Der Dickdarm.

Definicja: jest ostatnią częścią przewodu pokarmowego o długości ok. 1,5 m i obejmuje trzy kluczowe regiony: jelito ślepe, okrężnicę i odbytnicę. W tej części układu pokarmowego z niewchłoniętych płynnych produktów trawienia jest resorbowana woda (około 90%) i składniki mineralne. W jelicie grubym bytują miliardy symbiotycznych drobnoustrojów, które powodują rozkład części niestrawionych substancji. Niepotrzebne resztki po odwodnieniu, zagęszczeniu i uformowaniu w kał są poprzez odbytnicę wydalane na zewnątrz. Mechanizm ten jest kontrolowany poprzez podległy naszej woli zwieracz odbytu.

Definicja Jelito grube w Słownik na J .