mózgowie co to znaczy
Definicja Mózgowie. Jak leczyć półkule mózgowe, móżdżek i pień mózgu. Półkule mózgowe.

Czy pomocne?

Jak leczyć Mózgowie

Definicja z ang. brain, z niem. Gehirn.

Definicja: mieści się w jamie czaszki. W jego skład wchodzą: dwie półkule mózgowe, móżdżek i pień mózgu. Półkule mózgowe (kresomózgowie) są właściwą częścią mózgu, osadzoną na pniu mózgu. Obie półkule oddzielone są od siebie podłużną szczeliną mózgu, a w jej zagłębieniu leży ciało modzelowate, zwane także spoidłem ogromnym mózgu. Na każdej z półkul można wyróżnić trzy powierzchnie i cztery bieguny. Wyróżniono powierzchnie: górno – boczną (wypukłą), przyśrodkową i podstawową, a również bieguny (płaty): czołowy, ciemieniowy, potyliczny i skroniowy. Taki podział jest bardzo pomocny przy lokalizacji poszczególnych ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za konkretne funkcje.

Definicja Mózgowie w Słownik na M .