padaczka co to znaczy
Definicja Padaczka. Jak leczyć mające różne formy: od zaburzeń zachowania, świadomości, zaburzeń.

Czy pomocne?

Jak leczyć Padaczka

Definicja z ang. Epilepsy, z niem. Epilepsie.

Definicja: Padaczka to przewlekła choroba, gdzie występują napady, mające różne formy: od zaburzeń zachowania, świadomości, zaburzeń emocji, zaburzeń ruchowych, po zaburzenia czuciowe, psychiczne i autonomiczne. Powodem napadów są samoistne, krótkotrwałe i synchroniczne wyładowania neuronów w mózgu, które u zdrowych osób nie mają miejsca. Napady muszą być niczym nieprowokowane, lub wystąpić po działaniu czynników, które u zdrowych ludzi nie wywołują jakichkolwiek objawów. Za padaczkę uznaje się wystąpienie potwierdzonych co najmniej dwóch napadów w momencie krótszym niż doba.

Definicja Padaczka w Słownik na P .