sepsa posocznica co to znaczy
Definicja Posocznica (sepsa). Jak leczyć zespól ogólnoustrojowej reakcji zapalanej powstającej w.

Czy pomocne?

Jak leczyć Posocznica (sepsa)

Definicja z ang. Sepsis (sepsis), z niem. Sepsis (Sepsis).

Definicja: zespól ogólnoustrojowej reakcji zapalanej powstającej w odpowiedzi na masowe, uogólnione zakażenie.

Definicja Posocznica (sepsa) w Słownik na P .