zespół chorego węzła co to znaczy
Definicja Zespół chorego węzła zatokowego. Jak leczyć czynności węzła zatokowego w sercu. Do SSS.

Czy pomocne?

Jak leczyć Zespół chorego węzła zatokowego

Definicja z ang. Sick sinus syndrome, z niem. Sick-Sinus-Syndrom.

Definicja: (inaczej SSS - sick sinus syndrome) to spora grupa zaburzeń czynności węzła zatokowego w sercu. Do SSS należą: bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy (w tym także zahamowanie zatokowe, kiedy bodźce z węzła zatokowego nie są w stanie pobudzić przedsionków serca). Zespół chorego węzła zatokowego uważany jest za wewnętrzny defekt węzła zatokowego. U wielu chorych występują także symptomy zaburzeń w czynności połączenia przedsionkowo-komorowego, co sugeruje, iż zaburzenia przewodzenia nie ograniczają się tylko do węzła zatokowego.

Definicja Zespół chorego węzła zatokowego w Słownik na Z .