marfana zespół co to znaczy
Definicja Zespół Marfana. Jak leczyć należy do monogenowych chorób genetycznych tkanki łącznej.

Czy pomocne?

Jak leczyć Zespół Marfana

Definicja z ang. Marfan syndrome, z niem. Marfan-Syndrom.

Definicja: Zespół Marfana (z angielskiego: Marfan syndrome, MFS) należy do monogenowych chorób genetycznych tkanki łącznej. Częstość zespołu Marfana wynosi w przybliżeniu 1 na 5000 żywych urodzeń - nie stwierdza się różnicowania częstości występowania w zależności od płci. Etiopatogeneza MFS związana jest z niedoborem białka fibriliny 1 (albo wg niektórych opracowań obecnością nieprawidłowej formy białka) w macierzy zewnątrzkomórkowej.

Definicja Zespół Marfana w Słownik na Z .