zespół podkradania tętnicy co to znaczy
Definicja Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej. Jak leczyć obciążenia) kończyny górnej.

Czy pomocne?

Jak leczyć Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej

Definicja z ang. Subclavian steal syndrome, z niem. Subclavian Syndrom stehlen.

Definicja: to stan pojawiający się w czasie intensywnego wysiłku (obciążenia) kończyny górnej. Schorzenie występuje bardzo rzadko i polega na istnieniu odwróconego przepływu między tętnicą kręgową a zwężoną tętnicą podobojczykową. w czasie wysiłku zwężona tętnica podobojczykowa "podkrada" krew z tętnicy kręgowej, zaopatrując kończynę. Skutkuje to pojawienie się niedokrwienia w obszarze unaczynionym poprzez tętnicę kręgowo-podstawną. Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej ma ścisły związek z przejściowymi atakami niedokrwiennymi (TIA).

Definicja Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej w Słownik na Z .