wstawić brakujący co to znaczy
Co znaczy Jak wstawić brakujący ząb? Leczenie rozwiązanie tego problemu. Decyzja dotycząca wyboru.

Czy pomocne?

Co to jest Jakwstawić brakujący ząb

Definicja z ang. How to insert the missing tooth, z niem. Wie die fehlenden Zahn einfügen.

Czym jest: Jest sporosposobów na rozwiązanie tego problemu.Decyzja dotycząca wyboru właściwej sposoby zależy od kilku czynników.Jak zawsze w stomatologii - najlepsza opcja może być inna u różnychpacjentów, a nawet u tego samego pacjenta inny będzie sposóbwstawienia zęba z przodu a inny z tyłu jamy ustnej. Są czterypodstawowe metody uzupełnień brakującego zęba:most Maryland, most jednobrzeżny, most konwencjonalny, implant.Wszystkie te rozwiązania są "niewyjmowalne" tzn., iż są zamocowane nastałe.Most Maryland (wejscie- most ze "skrzydełkami"- skrzydełka to cieńkiepaski metalu albo materiału w kolorze zęba , którymi brakujący ząbzostaje przyklejony do zębów sąsiednich. Zwykle obywa się bezszlifowania zębów.Most jednobrzeżny - opiera się na jednym zębie, zwykle leżącym zazębem brakującym.Najczęściej tą sposobem wstawia się brakujące boczne siekacze ( dwójki)Most konwencjonalny - to uzupełnienie ,które w najwyższym stopniu kojarzy się zmostem. Zwykle posiada przęsło ( brakujący ząb) i dwa filary ( zębysąsiadujące z przerwą), najczęściej wykonany z porcelany napalonej nametaluImplant - to tytanowa śruba zamontowana w kości w miejscu brakującegozęba.Gdy imlplant zrośnie się z kością, jest traktowany jako korzeń naktórym dzięki korony odbudowuje się kształt zęba.

Co znaczy Jakwstawić brakujący ząb znaczenie w Słownik na J .