protez klej co to znaczy
Co znaczy Klej do protez? Leczenie naturalnej, pomaga w utrzymaniu protezy. Właściwie zrobiona.

Czy pomocne?

Co to jest Klej doprotez

Definicja z ang. Prosthesis glue, z niem. Adhesive Prothesen.

Czym jest: proszek albożel na bazie naturalnej, pomaga w utrzymaniu protezy. Właściwie zrobionaproteza powinna być dobrze dopasowana i dzięki odpowiedniemu kształtowiutrzymywać się pewnie na miejscu. Jednak w tak zwany trudnych sytuacjachanatomicznych na przykład zanik wyrostka zębodołowego, klej bardzo ułatwiaposługiwanie się protezami. W Polsce podobnych badań nie robiono , leczna przykład w stanach zjednoczonych ameryki liczba rocznie zużywanego kleju mierzona jest w tonach. Klejpowinien spełniać dwa kryteria:- nie być szkodliwy dla użytkownika- nie wpływać negatywnie na protezySkład kleju podany jest na ulotce. Wszystkie kleje zawierają-jeden, albowięcej,- składnik który pęcznieje, staje się kleisty kiedy absorbujewodę ( ślinę). Może to być skrobia albo naturalna guma (karaya). Klej wobecności śliny pęcznieje o 50-150% wypełniając wolne przestrzeniemiędzy śluzówką a protezą. Klej występuje pod postacią proszku albożelu, klejem pokrywa się dośluzówkową ( wewnętrzną) część protezy,zabieg wystarcza na kilka do kilkunastu godz..

Co znaczy Klej doprotez znaczenie w Słownik na K .