adenozynotrifosforan co to znaczy
Czym jest ADENOZYNOTRIFOSFORAN. Medycyna i trzech reszt ortofosforanowych. Powstaje w procesach →.

Czy pomocne?

Co to jest ADENOZYNOTRIFOSFORAN

Definicja z ang. adenosine triphosphate, z niem. Adenosintriphosphat.

Co oznacza: (ATP) - → nukleotyd zbudowany z cząsteczki adeniny, rybozy i trzech reszt ortofosforanowych. Powstaje w procesach → fosforylacji oksydacyjnej, → fosforylacji fotosyntetycznej i → fosforylacji substratowej. Ma podstawowe znaczenie dla przenoszenia energii we wszystkich procesach metabolicznych dzięki posiadaniu dwóch wiązań wysokoenergetycznych pomiędzy resztami fosforanowymi. Energia zawarta w ATP uwalniana jest przez hydrolizę; odszczepiana może być reszta ortofosforanowa (powstaje ADP) albo pirofosforanowa (powstaje AMP). Energia ta może być wykorzystana w reakcjach anabolicznych albo zamieniana w inny rodzaj, na przykład w energię mechaniczną skurczu mięśnia.

Czym jest ADENOZYNOTRIFOSFORAN znaczenie na Słownik na A .