aminokwasu aktywacja co to znaczy
Czym jest AKTYWACJA AMINOKWASU. Medycyna przyłączeniu aminokwasu do tRNA; zachodzi w cytoplazmie.

Czy pomocne?

Co to jest AKTYWACJA AMINOKWASU

Definicja z ang. ACTIVATION amino acid, z niem. AKTIVIERUNG Aminosäure.

Co oznacza: - wstępny mechanizm w → biosyntezie białka, opierający na przyłączeniu aminokwasu do tRNA; zachodzi w cytoplazmie. Dlatego w następnym etapie aminokwas może być dołączony do końca tworzącego się łańcucha białkowego (→ translacja). A.a. zachodzi w dwóch etapach: aminokwas + ATP ⇒ aminoacylo?AMP + PP (pirofosforan); aminoacylo?AMP + tRNA ⇒ aminoacylo?tRNA + AMP.

Czym jest AKTYWACJA AMINOKWASU znaczenie na Słownik na A .