amfoteryczne zwiˇzki co to znaczy
Czym jest AMFOTERYCZNE ZWIˇZKI. Medycyna i zasadowe, tzn. mogące dysocjować z odszczepieniem.

Czy pomocne?

Co to jest AMFOTERYCZNE ZWIˇZKI

Definicja z ang. amphoteric ZWIZKI, z niem. amphotere ZWIZKI.

Co oznacza: - związki chemiczne wykazujące zarazem właściwości kwasowe i zasadowe, tzn. mogące dysocjować z odszczepieniem protonu (dysocjacja kwasowa) i tworzyć sole z zasadami albo przyłączać proton (dysocjacja zasadowa) i tworzyć sole z kwasami. Na przykład wodorotlenki pierwiastków o charakterze pośrednim pomiędzy metalami i niemetalami - cynku, glinu, arsenu i tak dalej i związki mające oddzielne grupy kwasowe i zasadowe, na przykład aminokwasy i białka.

Czym jest AMFOTERYCZNE ZWIˇZKI znaczenie na Słownik na A .