genu amplifikacja co to znaczy
Czym jest AMPLIFIKACJA GENU. Medycyna selektywną replikację bez podwojenia liczby nici.

Czy pomocne?

Co to jest AMPLIFIKACJA GENU

Definicja z ang. GENE AMPLIFICATION, z niem. Genamplifikation.

Co oznacza: - mechanizm wytwarzania wielu kopii genu poprzez jego selektywną replikację bez podwojenia liczby nici chromatynowych. Umożliwia to syntetyzowanie wielkich ilości produktów tego genu (RNA, białek). Zachodzi na przykład w → oocytach (w profazie pierwszego podziału mejotycznego) i w komórkach wątroby, gruczołów wewnątrzwydzielniczych i tak dalej; również u roślin. A.g. zachodzi również w niektórych typach nowotworów.

Czym jest AMPLIFIKACJA GENU znaczenie na Słownik na A .