jakościowa analiza co to znaczy
Czym jest ANALIZA JAKOŚCIOWA. Medycyna na celu określenie obecności albo braku danego elementu bez.

Czy pomocne?

Co to jest ANALIZA JAKOŚCIOWA

Definicja z ang. ANALYSIS OF QUALITY, z niem. ANALYSE DER QUALITÄT.

Co oznacza: - w biologii i chemii: badanie układu albo zjawiska, mające na celu określenie obecności albo braku danego elementu bez oznaczania jego ilości, na przykład sprawdzanie obecności skrobi w komórkach roślinnych dzięki odpowiednich reakcji barwnych. W wielu sytuacjach a.j. i ilościowa prowadzone są jednocześnie, na przykład w badaniach chromatograficznych albo elektroforetycznych.

Czym jest ANALIZA JAKOŚCIOWA znaczenie na Słownik na A .