sierpowata anemia co to znaczy
Czym jest ANEMIA SIERPOWATA. Medycyna dziedziczona na zasadzie niepełnej dominacji. Przejawia się.

Czy pomocne?

Co to jest ANEMIA SIERPOWATA

Definicja z ang. sickle cell anemia, z niem. Sichelzellenanämie.

Co oznacza: (hemoglobinopatia S) - choroba hemolityczna człowieka, dziedziczona na zasadzie niepełnej dominacji. Przejawia się krystalizacją hemoglobiny, powodującą zniekształcenie i rozpad erytrocytów, a w ślad za tym zatory w naczyniach krwionośnych. Powodem jest mutacja punktowa w genie kodującym łańcuch b?hemoglobiny (zamiana 6. aminokwasu w łańcuchu, kwasu glutaminowego, na walinę). Allel powodujący to zaburzenie jest w stanie heterozygotycznym preferowany poprzez dobór naturalny w okolicach wilgotnych i podmokłych, gdzie występuje → malaria. W stanie homozygotycznym jest → letalny. Powodem preferencji jest krótsza przeżywalność krwinek - osoba dotknięta a.s. jest odporna na malarię, gdyż pasożyt nie może przejść pełnego cyklu rozwojowego.

Czym jest ANEMIA SIERPOWATA znaczenie na Słownik na A .