asymilacyjne barwniki co to znaczy
Czym jest BARWNIKI ASYMILACYJNE. Medycyna chromatoforach sinic i fotosyntetyzujących bakterii.

Czy pomocne?

Co to jest BARWNIKI ASYMILACYJNE

Definicja z ang. COLOURS assimilation, z niem. COLOURS Assimilation.

Co oznacza: - w chloroplastach roślin wyższych i glonów i w chromatoforach sinic i fotosyntetyzujących bakterii: substancje, których zadaniem jest pochłanianie światła dla procesu fotosyntezy. Chemicznie należą do trzech grup: → chlorofili, → karotenoidów i → fikobilin. U wszystkich roślin jedynym b. bezpośrednio powodującym przemianę energii świetlnej w chemiczną jest chlorofil a, z kolei u bakterii - bakteriochlorofil. Zadaniem wszystkich pozostałych b. jest przekazywanie zaabsorbowanej energii chlorofilowi; w ten sposób rozszerzają one zakres długości fal światła wykorzystywanych w fotosyntezie.

Czym jest BARWNIKI ASYMILACYJNE znaczenie na Słownik na B .