co to znaczy
Czym jest BÓR. Medycyna strefy umiarkowanej, rozwijający się na glebie bielicowej. Na terenie.

Czy pomocne?

Co to jest BÓR

Definicja z ang. BORON, z niem. BOR.

Co oznacza: - las szpilkowy charakterystyczny dla chłodniejszej części strefy umiarkowanej, rozwijający się na glebie bielicowej. Na terenie Polski występują naturalne b. świerkowe (w wyższych partiach Karpat i Sudetów i na północno?wschodnich krańcach państwie), sosnowe (na glebach ubogich, zarówno piaszczystych, jak i na siedliskach powstałych poprzez zarastanie torfowisk) i jodłowe (na glebach gliniasto?piaszczystych w Górach Świętokrzyskich i w niższych partiach Karpat).

Czym jest BÓR znaczenie na Słownik na B .