chemosynteza co to znaczy
Czym jest CHEMOSYNTEZA. Medycyna fotosyntezy, ale zachodzący bez udziału światła. Energia potrzebna.

Czy pomocne?

Co to jest CHEMOSYNTEZA

Definicja z ang. chemosynthesis, z niem. Chemosynthese.

Co oznacza: - mechanizm wbudowywania (asymilacji) CO2 analogiczny do → fotosyntezy, ale zachodzący bez udziału światła. Energia potrzebna do przyswojenia CO2 pochodzi z utlenienia prostych związków nieorganicznych, wodór - z chemolizy wody. Ch. prowadzą wyłącznie bakterie ściśle wyspecjalizowane w utlenianiu danego substratu, na przykład bakterie wodorowe utleniające H₂ do H₂O, bakterie siarkowe utleniające siarkę, siarkowodór albo tiosiarczany do siarczanu, bakterie nitryfikacyjne utleniające amoniak, azotyny i sole amonowe do azotanów, bakterie żelazowe utleniające jon żelazawy do żelazowego. Ch. odgrywa istotną rolę w krążeniu węgla, azotu i siarki w przyrodzie, bo w jej wyniku powstają związki bardziej przyswajalne dla innych organizmów, w szczególności dla roślin.

Czym jest CHEMOSYNTEZA znaczenie na Słownik na C .