chlorofil co to znaczy
Czym jest CHLOROFIL. Medycyna u wszystkich organizmów fotosyntetyzujących, odpowiedzialny za.

Czy pomocne?

Co to jest CHLOROFIL

Definicja z ang. CHLOROPHYLL, z niem. CHLOROPHYLL.

Co oznacza: - zielony barwnik występujący u większości roślin, ogólniej - u wszystkich organizmów fotosyntetyzujących, odpowiedzialny za przekształcenie energii świetlnej w chemiczną w procesie fotosyntezy. Ch. ma dwa maksima absorpcji światła: jedno w dziedzinie czerwieni, drugie - błękitu i fioletu; zielone światło jest odbijane (stąd barwa tej substancji i całych organów roślinnych). Ch. występuje w chloroplastach, szczególnie obficie w komórkach miękiszu palisadowego liści. Pod względem chemicznym ch. jest podobny do niebiałkowej części → hemoglobiny, jednak zawiera nie żelazo, ale magnez. U roślin naczyniowych, mszaków i zielenic występują obok siebie dwie odmiany ch. - a i b, nieznacznie różniące się pod względem budowy chemicznej i długości fali maksymalnie pochłanianego światła; nieco różniące się odmiany ch. występują u poszczególnych głównych grup glonów, również u bakterii (bakteriochlorofil). Zobacz barwniki asymilacyjne.

Czym jest CHLOROFIL znaczenie na Słownik na C .