drobnoustrój chorobotwórczy co to znaczy
Czym jest CHOROBOTWÓRCZY DROBNOUSTRÓJ. Medycyna pierwotniak) zdolny do zakażenia innego organizmu.

Czy pomocne?

Co to jest CHOROBOTWÓRCZY DROBNOUSTRÓJ

Definicja z ang. pathogenic microorganisms, z niem. pathogene Mikroorganismen.

Co oznacza: (zarazek) - drobnoustrój (bakteria, riketsja, grzyb, pierwotniak) zdolny do zakażenia innego organizmu, namnożenia się w nim i wywołania procesu chorobowego. Chorobotwórczość jest właściwością nie tylko drobnoustroju, lecz również zakażonego organizmu - ten sam drobnoustrój może być chorobotwórczy dla jednego gatunku, a nieszkodliwy (mimo zakażenia) dla innego.

Czym jest CHOROBOTWÓRCZY DROBNOUSTRÓJ znaczenie na Słownik na C .