chromatofor co to znaczy
Czym jest CHROMATOFOR. Medycyna ksantofile, karoteny, fikobiliny; u roślin wyższych ch. to.

Czy pomocne?

Co to jest CHROMATOFOR

Definicja z ang. chromatophore, z niem. chromatophore.

Co oznacza: - 1. u roślin: barwny → plastyd zawierający chlorofil, ksantofile, karoteny, fikobiliny; u roślin wyższych ch. to chloroplasty i chromoplasty; 2. u bakterii fotosyntetyzujących i sinic: obłonione, pęcherzykowate skupisko barwników asymilacyjnych występujące w cytoplazmie; 3. u zwierząt bezkręgowych i kręgowców: komórka barwnikowa zawierająca pigment; zwykle w okrywach ciała; na przykład melanofor z barwnikiem → melaniną; żółty ksantofor, czerwony erytrofor, zielony guanofor. Barwa ciała u niższych kręgowców jest rezultatem kombinacji barw chromatoforów; jej zmiany to wynik zmiany stanu samych komórek, regulowanej hormonalnie i/albo nerwowo.

Czym jest CHROMATOFOR znaczenie na Słownik na C .