chromatografia co to znaczy
Czym jest CHROMATOGRAFIA. Medycyna cieczy) dzięki użyciu zjawiska adsorpcji na powierzchni ciał.

Czy pomocne?

Co to jest CHROMATOGRAFIA

Definicja z ang. CHROMATOGRAPHY, z niem. CHROMATOGRAPHY.

Co oznacza: - rozdzielanie mieszaniny roztworów substancji (gazów albo cieczy) dzięki użyciu zjawiska adsorpcji na powierzchni ciał stałych lub rozdziału składników roztworu pomiędzy nie mieszające się ze sobą ciecze, lub selektywnego zatrzymywania substancji zdysocjowanej (jonów) poprzez ośrodek. W ch. adsorpcyjnej poszczególne składniki są w różnym stopniu adsorbowane poprzez ośrodek (na przykład specjalnie dobraną, porowatą substancję stałą), dzięki czemu przemieszczają się w nim z różną prędkością, co prowadzi do ich rozdzielenia.

Czym jest CHROMATOGRAFIA znaczenie na Słownik na C .