homologiczne chromosomy co to znaczy
Czym jest CHROMOSOMY HOMOLOGICZNE. Medycyna loci genów, ale pochodzących z dwóch osobników.

Czy pomocne?

Co to jest CHROMOSOMY HOMOLOGICZNE

Definicja z ang. homologous chromosomes, z niem. homologe Chromosomen.

Co oznacza: - para chromosomów podobnych do siebie, mających te same loci genów, ale pochodzących z dwóch osobników rodzicielskich (u człowieka mówi się zwykle o chromosomie matczynym i ojcowskim). W profazie → mejozy ch.h. układają się w pary i koniugują (→ crossing?over), w metafazie układają się w płaszczyźnie równikowej komórki, z kolei w anafazie - rozchodzą do dwóch tworzących się jąder komórkowych. Zobacz biwalent, chromatydy siostrzane.

Czym jest CHROMOSOMY HOMOLOGICZNE znaczenie na Słownik na C .