płci chromosomy co to znaczy
Czym jest CHROMOSOMY PŁCI. Medycyna wyższych: chromosomy niosące informację genetyczną o płci.

Czy pomocne?

Co to jest CHROMOSOMY PŁCI

Definicja z ang. sex chromosomes, z niem. Geschlechtschromosomen.

Co oznacza: - u zwierząt rozdzielnopłciowych i niektórych roślin wyższych: chromosomy niosące informację genetyczną o płci organizmu. U zwierząt i człowieka wyróżnia się chromosom X (większy) i Y (mniejszy). U kręgowców w najczęstszym przypadku dorosły organizm ma dwa ch.p., z kolei w gamecie znajduje się jeden ch.p. - X albo Y. Zależność pomiędzy płcią i posiadanymi chromosomami nie jest jednakowa u różnych organizmów (→ determinacja płci genotypowa). U człowieka i innych ssaków płeć męską warunkuje obecność chromosomów X,Y, z kolei żeńską - X, X. W komórce jajowej człowieka zawsze obecny jest ch.p. X, z kolei płeć dziecka zależy od ch.p. - X albo Y - zawartego w plemniku.

Czym jest CHROMOSOMY PŁCI znaczenie na Słownik na C .