parcjalne ciśnienie co to znaczy
Czym jest CIŚNIENIE PARCJALNE. Medycyna wywierającej ciśnienie całkowite. C.p. danego gazu.

Czy pomocne?

Co to jest CIŚNIENIE PARCJALNE

Definicja z ang. PARTIAL PRESSURE, z niem. Partialdrucks.

Co oznacza: - ciśnienie jednego z gazów wchodzących w skład mieszaniny, wywierającej ciśnienie całkowite. C.p. danego gazu odpowiada procentowemu udziałowi tego gazu w mieszaninie. Proporcji c.p. składników gazu nad roztworem wodnym ściśle odpowiada rozpuszczalność poszczególnych składników gazu w roztworze. Dyfuzja składnika gazu przebiega od stężenia wyższego do niższego, na przykład tlen przenika z pęcherzyków płucnych do krwi żylnej a nie odwrotnie, gdyż jego c.p. w powietrzu pęcherzykowym wynosi około 14 kPa, a jego stężenie w krwi żylnej odpowiada c.p. około 4,7 kPa.

Czym jest CIŚNIENIE PARCJALNE znaczenie na Słownik na C .