płciowy cykl co to znaczy
Czym jest CYKL PŁCIOWY. Medycyna rozrodu, zachodzący cyklicznie pod warunkiem, iż nie pojawi się.

Czy pomocne?

Co to jest CYKL PŁCIOWY

Definicja z ang. CYCLE OF SEX, z niem. CYCLE OF SEX.

Co oznacza: - u samic ssaków: zespół zjawisk związanych z gotowością do rozrodu, zachodzący cyklicznie pod warunkiem, iż nie pojawi się ciąża. Wyróżnia się 3 kluczowe etapy. W fazie folikularnej (pęcherzykowej), pod kontrolą hormonu pęcherzykowego (FSH) wydzielanego poprzez przysadkę mózgową, następuje przyrost i dojrzewanie pęcherzyka Graafa; w tym czasie następuje rozrost błony śluzowej macicy spowodowany wzmożonym wydzielaniem estrogenów poprzez jajniki. Druga etap - owulacja (jajeczkowanie), której towarzyszą zachowania typowe dla rui, rozpoczyna się pod wpływem hormonu luteinizującego (LH), wydzielanego poprzez przysadkę mózgową. Zwiększone wydzielanie LH jest również sygnałem zakończenia rozwoju pęcherzyka Graafa i przekształcenia go w ciałko żółte, wytwarzające progesteron. W trzeciej fazie c.p., fazie ciałka żółtego (fazie lutealnej) ciałko żółte stopniowo zanika, spada poziom hormonów i stopniowo nasilają się zmiany w błonie śluzowej macicy, prowadzące (u człowieka i niektórych naczelnych) do jej złuszczania, któremu towarzyszy kilkudniowe krwawienie. Jeśli doszło do zapłodnienia komórki jajowej, trzecia etap cyklu zostaje przerwana i rozpoczyna się → ciąża.

Czym jest CYKL PŁCIOWY znaczenie na Słownik na C .