czaszka co to znaczy
Czym jest CZASZKA. Medycyna narządy zmysłów (część grzbietowa, a więc mózgoczaszka) i początkowy.

Czy pomocne?

Co to jest CZASZKA

Definicja z ang. SKULL, z niem. SKULL.

Co oznacza: - u wszystkich kręgowców: część szkieletu osłaniająca mózg, narządy zmysłów (część grzbietowa, a więc mózgoczaszka) i początkowy odcinek przewodu pokarmowego (część brzuszna, a więc trzewioczaszka); zbudowana z tkanki chrzęstnej (u wszystkich młodych kręgowców i dorosłych kręgoustych i ryb spodoustych) albo kostnej. U wszystkich kręgowców prócz kręgoustych trzewioczaszkę tworzą kości albo chrząstki szczęk i łuków skrzelowych. W rozwoju kręgowców występowały tendencje do kostnienia mózgoczaszki, redukowania liczby kości i coraz silniejszego zespalania ich, a również coraz silniejszego zespolenia trzewioczaszki z mózgoczaszką, zredukowania liczby kości żuchwy i przekształcenia części łuków skrzelowych w szkielet górnych dróg oddechowych, języka i przedmioty ucha środkowego.

Czym jest CZASZKA znaczenie na Słownik na C .