letalny czynnik co to znaczy
Czym jest CZYNNIK LETALNY. Medycyna upośledzająca rozwój organizmu i prowadząca do jego śmierci.

Czy pomocne?

Co to jest CZYNNIK LETALNY

Definicja z ang. lethal factor, z niem. Letalfaktors.

Co oznacza: - w genetyce: mutacja punktowa albo aberracja chromosomowa upośledzająca rozwój organizmu i prowadząca do jego śmierci przed osiągnięciem dojrzałości.

Czym jest CZYNNIK LETALNY znaczenie na Słownik na C .