denaturacja co to znaczy
Czym jest DENATURACJA. Medycyna jest to drugo- i trzeciorzędowej) białek, kwasów nukleinowych i.

Czy pomocne?

Co to jest DENATURACJA

Definicja z ang. denaturation, z niem. Denaturierung.

Co oznacza: - zmiana właściwości fizycznych i trójwymiarowej struktury (jest to drugo- i trzeciorzędowej) białek, kwasów nukleinowych i innych makromolekuł pod wpływem wysokiej temperatury, silnych kwasów albo silnych zasad. Istotą d. jest rozerwanie słabych wiązań chemicznych, raczej wodorowych i przyjęcie poprzez biopolimer stanu mniej uporządkowanego (przyrost → entropii).

Czym jest DENATURACJA znaczenie na Słownik na D .