co to znaczy
Czym jest DNA. Medycyna wielkiej liczby → nukleotydów, występujący w formie → helisy utworzonej z.

Czy pomocne?

Co to jest DNA

Definicja z ang. GOUT, z niem. DNA.

Co oznacza: (kwas dezoksyrybonukleinowy) - kwas nukleinowy zbudowany z wielkiej liczby → nukleotydów, występujący w formie → helisy utworzonej z dwóch łańcuchów spiralnie okręconych wokół siebie. W nukleotydzie DNA cukrem jest → dezoksyryboza, z kolei zasadą adenina, guanina (→ puryny), cytozyna albo tymina (→ pirymidyny). Dwuniciowa struktura DNA jest utrzymywana dzięki wiązaniom wodorowym występującym pomiędzy zasadami leżącymi naprzeciwko siebie - adeniną i tyminą (2 wiązania) i guaniną i cytozyną (3 wiązania). U → eukariontów DNA występuje w jądrze komórkowym, w formie liniowych cząsteczek wchodzących w skład → chromosomów. U → prokariontów występuje w formie kolistych cząsteczek zawieszonych w cytoplazmie (→ genofor, → plazmidy). Koliste cząsteczki DNA występują również w → mitochondriach i → plastydach komórek eukariotycznych. DNA jest u wszystkich organizmów siedliskiem → genów - informacji genetycznej zakodowanej w formie sekwencji zasad. W okresie międzypodziałowym w komórce zachodzi podwojenie wagowej zawartości DNA (→ replikacja). Wiadomość genetyczna zapisana w DNA jest ujawniana przez przepisanie na sekwencję zasad w RNA w procesie → transkrypcji. Zobacz kod genetyczny.

Czym jest DNA znaczenie na Słownik na D .