różnicujˇcy naturalny dobór co to znaczy
Czym jest DOBÓR NATURALNY RÓŻNICUJˇCY. Medycyna cechy odbiegające od średniej dla danej populacji.

Czy pomocne?

Co to jest DOBÓR NATURALNY RÓŻNICUJˇCY

Definicja z ang. NATURAL SELECTION RÓŻNICUJCY, z niem. NATURAL SELECTION RÓŻNICUJCY.

Co oznacza: - dobór naturalny faworyzujący dwie (albo więcej) wartości cechy odbiegające od średniej dla danej populacji, a eliminujący wartości pośrednie; ten typ doboru działa w populacji zasiedlającej niejednorodne środowisko i prowadzi do rozbicia populacji na nowe, przystosowane do poszczególnych siedlisk.

Czym jest DOBÓR NATURALNY RÓŻNICUJˇCY znaczenie na Słownik na D .