naturalny dobór co to znaczy
Czym jest DOBÓR NATURALNY. Medycyna mechanizm ewolucji; d.n. działa bezpośrednio na fenotypy, a.

Czy pomocne?

Co to jest DOBÓR NATURALNY

Definicja z ang. NATURAL SELECTION, z niem. NATURAL SELECTION.

Co oznacza: - obok zmienności najważniejszy czynnik warunkujący mechanizm ewolucji; d.n. działa bezpośrednio na fenotypy, a pośrednio na genotypy. Osobniki o cechach bardziej korzystnych w danych warunkach środowiska mają większą szansę na przeżycie i przekazanie swoich genów potomstwu. W wyniku tego w kolejnym pokoleniu rośnie częstość występowania osobników o genach warunkujących cechy korzystne, kosztem częstości osobników o cechach warunkowanych poprzez negatywne allele tych genów. Mechanizmy rekombinacji pozwalają na stworzenie, w kolejnych pokoleniach, osobników o jeszcze korzystniejszym zestawie genów. Zmiany w częstości genów są tym większe, im większa jest zmienność genetyczna populacji i im ostrzejsze są kryteria doboru. Zobacz Darwina teoria.

Czym jest DOBÓR NATURALNY znaczenie na Słownik na D .