dyfuzja co to znaczy
Czym jest DYFUZJA. Medycyna gradientem stężeń (jest to od stężenia większego do mniejszego.

Czy pomocne?

Co to jest DYFUZJA

Definicja z ang. DIFFUSION, z niem. DIFFUSION.

Co oznacza: - samorzutny ruch cząsteczek danej substancji zgodny z gradientem stężeń (jest to od stężenia większego do mniejszego). Prędkość d. jest wprost proporcjonalna do temperatury. Zobacz osmoza.

Czym jest DYFUZJA znaczenie na Słownik na D .