pozachromosomowe co to znaczy
Czym jest DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE. Medycyna genów zlokalizowanych poza chromosomami.

Czy pomocne?

Co to jest DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE

Definicja z ang. INHERITANCE extrachromosomal, z niem. INHERITANCE extrachromosomale.

Co oznacza: (dz. cytoplazmatyczne, dz. niemendlowskie) - dziedziczenie genów zlokalizowanych poza chromosomami; zachodzi szczególnie u mikroorganizmów - przez plazmidy, lecz również u organizmów eukariotycznych - przez mitochondria i plastydy. W tym typie dziedziczenia nie zachodzi segregacja cech zgodna z prawami Mendla. Zobacz Ewy mitochodrialnej hipoteza.

Czym jest DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE znaczenie na Słownik na D .