ENDOTERMICZNY ORGANIZM

Czy pomocne?

Co to jest ENDOTERMICZNY ORGANIZM

Definicja z ang. endothermic ORGANISM, z niem. endotherme ORGANISMUS.

Co oznacza: (endoterm) - organizm stałocieplny, którego wewnętrzna temperatura jest utrzymywana dzięki wewnętrznym mechanizmom regulacyjnym; energia cieplna ma pochodzenie metaboliczne, a nie zewnątrzustrojowe. Wszystkie współczesne orgaznizmy stałocieplne (ptaki i ssaki) są endotermami. Zobacz stałocieplne zwierzęta, ektotermiczny organizm.

Co znaczy ENDOTERMICZNY ORGANIZM na Słownik na E .