erozja co to znaczy
Czym jest EROZJA. Medycyna gleby albo produktów wietrzenia skał) poprzez wiatr, spływającą wodę.

Czy pomocne?

Co to jest EROZJA

Definicja z ang. EROSION, z niem. EROSION.

Co oznacza: - mechanizm mechanicznego niszczenia powierzchni ziemi (gleby albo produktów wietrzenia skał) poprzez wiatr, spływającą wodę, lód i tak dalej Mechanizmy e. występują szczególnie silnie na zboczach wzniesień albo dolin rzecznych, które zostały pozbawione właściwej szaty roślinnej, na przykład odlesione i zamienione na pola uprawne; szczególnie łatwo dochodzi wówczas do pękania, żłobienia i wymywania bądź wywiewania gleby.

Czym jest EROZJA znaczenie na Słownik na E .