geologiczne co to znaczy
Czym jest ERY GEOLOGICZNE. Medycyna ery: prekambryjską (a więc archaiczną) od około 3500 do 1500.

Czy pomocne?

Co to jest ERY GEOLOGICZNE

Definicja z ang. GEOLOGICAL AGE, z niem. geologisches Alter.

Co oznacza: - najdłuższe jednostki czasu w dziejach Ziemi. Wyróżnia się ery: prekambryjską (a więc archaiczną) od około 3500 do 1500 mln lat temu, proterozoiczną od 1500 do 570 mln lat temu, paleozoiczną od 570 do 248 mln lat temu, mezozoiczną od 248 do 65 mln lat temu i kenozoiczną od 65 mln lat temu do tej pory. E.g. wyróżnia się na podstawie naturalnych zmian w kształtowaniu skorupy ziemskiej (ruchy górotwórcze, zanurzanie i wynurzanie się lądów, dryf płyt kontynentalnych), zmian klimatycznych i odpowiadających im etapów w rozwoju świata istot żywych. Poszczególne ery dzieli się na okresy. Coraz bardziej przyjmuje się pogląd, iż poszczególne ery i okresy rozpoczynały się od globalnego wymierania znacznej liczby grup systematycznych, każdorazowo mogącego obejmować nawet kilkadziesiąt proc. wszystkich uprzednio żyjących gatunków. Zobacz tabela. tabela >>>

Czym jest ERY GEOLOGICZNE znaczenie na Słownik na E .