FOTOLIZA WODY

Czy pomocne?

Co to jest FOTOLIZA WODY

Definicja z ang. photolysis WATER, z niem. Photolyse WASSER.

Co oznacza: - podstawowa reakcja w → fotosyntezie roślin i sinic. Polega na rozkładzie wody pod wpływem światła; uwolnione w jej wyniku protony i elektrony są używane do syntezy cukru w procesie asymilacji CO₂, z kolei wytwór uboczny - tlen cząsteczkowy jest uwalniany do środowiska zewnętrznego.

Co znaczy FOTOLIZA WODY na Słownik na F .