hipoteza co to znaczy
Czym jest GAI HIPOTEZA. Medycyna której Ziemia może być w pewnym sensie opisywana jako żywy.

Czy pomocne?

Co to jest GAI HIPOTEZA

Definicja z ang. GAI SCENARIO, z niem. GAI SZENARIO.

Co oznacza: - w ekologii: hipoteza sformułowana w latach 80., w myśl której Ziemia może być w pewnym sensie opisywana jako żywy organizm, gdyż posiada umiejętność do samoregulacji, a więc homeostazę. Przykładami ilustrującymi tę hipotezę są: temperatura utrzymująca się w biosferze w tym samym zakresie wartości od ok. 3,5 miliarda lat, mimo iż w tym czasie wzrosła temperatura Słońca, i utrzymywanie się stałego zasolenia oceanów. Zmiana tych parametrów w skali całej planety doprowadziłaby do unicestwienia życia. Temperatura nie zmienia się, gdyż biosfera "broni" się poprzez wyłączanie z obiegu dużych ilości CO₂ (gazu powodującego nagrzewanie się atmosfery) na drodze fotosyntezy i deponowania szczątków organicznych w skorupie ziemskiej. Nadmiar soli mineralnych w oceanach jest wyłączany z obiegu poprzez bakterie odkładające je w formie skał osadowych.

Czym jest GAI HIPOTEZA znaczenie na Słownik na G .