podzielony co to znaczy
Czym jest GEN PODZIELONY. Medycyna o strukturze nieciągłej, tzn. składający się z odcinków.

Czy pomocne?

Co to jest GEN PODZIELONY

Definicja z ang. GEN DIVIDED, z niem. GEN TEILTE.

Co oznacza: - większość genów u organizmów eukariotycznych; g.p. to gen o strukturze nieciągłej, tzn. składający się z odcinków zawierających informację dziedziczną (egzonów), poprzedzielanych odcinkami nie zawierającymi informacji (intronami). Po → transkrypcji odcinki mRNA nie zawierające informacji są wycinane poprzez odpowiednie enzymy restrykcyjne. Dlatego g. p. są zwykle wielokrotnie dłuższe od odpowiadających im, ostatecznie funkcjonujących cząsteczek mRNA.

Czym jest GEN PODZIELONY znaczenie na Słownik na G .