GEN PODZIELONY

Czy pomocne?

Co to jest GEN PODZIELONY

Definicja z ang. GEN DIVIDED, z niem. GEN TEILTE.

Co oznacza: - większość genów u organizmów eukariotycznych; g.p. to gen o strukturze nieciągłej, tzn. składający się z odcinków zawierających informację dziedziczną (egzonów), poprzedzielanych odcinkami nie zawierającymi informacji (intronami). Po → transkrypcji odcinki mRNA nie zawierające informacji są wycinane poprzez odpowiednie enzymy restrykcyjne. Dlatego g. p. są zwykle wielokrotnie dłuższe od odpowiadających im, ostatecznie funkcjonujących cząsteczek mRNA.

Co znaczy GEN PODZIELONY na Słownik na G .