co to znaczy
Czym jest GEN. Medycyna kolejność zasad nukleotydów w DNA. U → eukariontów g. są zlokalizowane.

Czy pomocne?

Co to jest GEN

Definicja z ang. GENE, z niem. GEN.

Co oznacza: - jednostka materiału dziedzicznego, zakodowana jako kolejność zasad nukleotydów w DNA. U → eukariontów g. są zlokalizowane raczej w chromosomach na obszarze jądra komórkowego, lecz również w kolistej cząsteczce DNA mitochondrium i plastydu; u → prokariontów i → wirusów g. występują w kolistej cząsteczce nazywanej → genoforem (u wirusów może to być cząsteczka RNA). Ponadto siedliskiem g. są → plazmidy występujące u prokariontów i niektórych eukariontów. G. decydują o poszczególnych cechach osobników przez kodowanie odpowiednich białek, których synteza jest kontrolowana w procesie → transkrypcji i → translacji. Każdy g. ma własne określone miejsce (locus) w określonym chromosomie. Zwykle istnieje kilka wersji danego g. (→ allele), odpowiadających za odmienne wykształcenie się danej cechy. Wybrane allele są dominujące, jest to maskujące efekty działania innych, recesywnych. ¬ródłem zmienności w populacji są → mutacje prowadzące do powstawania nowych alleli i nowych g. i → rekombinacja związana z rozrodem płciowym.

Czym jest GEN znaczenie na Słownik na G .