GENETYKA MOLEKULARNA

Czy pomocne?

Co to jest GENETYKA MOLEKULARNA

Definicja z ang. MOLECULAR GENETICS, z niem. MOLECULAR GENETICS.

Co oznacza: - dział genetyki badający fizykochemiczne podstawy działania materiału genetycznego. Przedmiotem zainteresowań g.m. jest między innymi struktura chromosomów, systemy replikacji DNA, transkrypcji, translacji, badanie sekwencji zasad w kwasach nukleinowych.

Co znaczy GENETYKA MOLEKULARNA na Słownik na G .