populacyjna genetyka co to znaczy
Czym jest GENETYKA POPULACYJNA. Medycyna zmienności w populacjach powiązane ze zmianami częstości.

Czy pomocne?

Co to jest GENETYKA POPULACYJNA

Definicja z ang. population genetics, z niem. Populationsgenetik.

Co oznacza: - dział genetyki i ewolucjonizmu, badający systemy zmienności w populacjach powiązane ze zmianami częstości alleli pod wpływem mutacji, doboru, migracji, czynników losowych i metody kojarzenia się osobników. W wyjaśnianiu genetycznych systemów ewolucji g.p. posługuje się metodami matematycznymi.

Czym jest GENETYKA POPULACYJNA znaczenie na Słownik na G .